imgboxbg

夏松康   总经理

电话:+86 580 6088 222
传真:+86 580 6088 586

邮箱:xiasongkang@xinyashipyard.com      xinyashipyard@xinyashipyard.com

imgboxbg

贺丰恩   副总经理

电话:+86 580 6089 846

传真:+86 580 6089 032

手机:+86 139 6723 1784

邮箱:fon.he@xinyashipyard.com      xinyashipyard@xinyashipyard.com

imgboxbg

郑海东   商务部区域营销经理

电话:+86 580 6088 586 / +86 580 8108 772

传真:+86 580 6089 032

手机:+86 159 2404 0926

邮箱:hayden.zheng@xinyashipyard.com

          xinyashipyard @xinyashipyard.com

 

 

imgboxbg

夏良谭   商务部区域营销经理

电话:+86 580 6088 700

传真:+86 580 6089 032

手机:+86 137 3252 6032

邮箱:xlt@xinyashipyard.com
          xinyashipyard@xinyashipyard.com

imgboxbg

娄东明   商务部区域营销主管

电话:+86 580 6089 032 / +86 580 6088 586

传真:+86 580 6089 032

手机:+86 137 3502 0131 

邮箱:loudongming@xinyashipyard.com

          xinyashipyard@xinyashipyard.com

 

 

imgboxbg

周卓一   市场代表

电话:+86 580 6089 032 / +86 580 6088 586

传真:+86 580 6089 032 

手机:+86 150 6801 7747
邮箱:joyzhou@xinyashipyard.com
          xinyashipyard@xinyashipyard.com
    


 

 

imgboxbg

任久良  市场代表

电话:+86 580 6089 032 / +86 580 6088 586

传真:+86 580 6089 032 

手机:+86 159 5708 0825

邮箱:renjiuliang@xinyashipyard.com
          xinyashipyard@xinyashipyard.com

         

 

imgboxbg

周一树 市场代表

电话:+86 580 6089 032+86 580 6088 586
传真:+86 580 6089 032
手机:+86 136 6671 1541
邮箱:zhouyishu@xinyashipyard.com                                    xinyashipyard@xinyashipyard.com

 

imgboxbg

冷柏希 市场代表

电话:+86 580 6088 586 / +86 580 8108 772

传真:+86 580 6089 032 

手机:+86 135 7560 1569

邮箱:lex.leng@xinyashipyard.com    
          xinyashipyard @xinyashipyard.com

 

 

在线咨询

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们
 

 

舟山市鑫亚船舶修造有限公司

 

鑫亚船舶

咨询热线 

地址:浙江省舟山市普陀区六横镇东浪咀

网址:http://www.xinyashipyard.com

 

Copyright © 2020  舟山市鑫亚船舶修造有限公司  All right reserved.

© 舟山市鑫亚船舶修造有限公司  版权所有